16:00 uur LIVE! Meld u direct aan via het aanmeldformulier hieronder.

Straks om 16:00 uur zit ik met een door de corona crisis zwaar getroffen ondernemer.
Aan de hand van zijn actuele businesscase laat ik zien hoe deze crisis voor hem een kans bleek. Meld u direct aan.

Maarten IJssel
CEO

ACHTERGROND INFORMATIE

6 minuten leestijd

Talloze factoren zorgen voor de toenemende digitalisering van het MKB. De meest recente is natuurlijk het plotseling opduiken van COVID-19 (Corona).
Naast de groeiende eisen van de markt op het gebied van kwaliteit, budget, beschikbaarheid en processen, zijn het ook andere externe veranderingen zoals COVID-19 (Corona) die de digitale transitie aandrijven. Ondernemingen worden gedwongen anders te gaan nadenken over processen en marken.

Vooral in deze tijd evolueren digitalisering naar management en directieniveau. Kijk maar naar het gedwongen thuiswerken of het maken van andere producten of het bedenken van andere manieren van produceren.

DIGITALISERING

Met Generatie Z staat de jonge toekomstige werknemers al in de startblokken. Sommigen zijn nu al werkzaam als professionals binnen Nederlandse MKB bedrijven. Als gevolg van deze ontwikkeling veranderen bedrijven sneller dan ooit. Compleet nieuwe modellen op het gebied van leiderschap, motivatie en organisatie worden uitgeprobeerd en worden bij sommige bedrijven al actief toegepast.Door deze ontwikkeling wordt verandermanagement belangrijker en wordt het de spil van de nieuwe bedrijfscultuur. In dit artikel lees je waarom de eerdergenoemde digitalisering pas gaat werken als verandermanagement efficiënt wordt ingezet.

EFFICIENT CHANGE MANAGEMENT

Digitalisering van je bedrijfsprocessen is zinvol als je naar structurele of procedurele verbeteringen op zoek bent. Want alleen door eigentijds verandermanagement in te zetten kun je je bedrijfscultuur structureel transformeren. Het volstaat niet om nieuwe toepassingen of strategieën in de hoofden van de werknemers te zetten. Doorslaggevend is dat werknemers de gewenste veranderingen initiëren, begrijpen en vervolgens consequent toepassen. En daarna ook met verbetering kunnen komen.

De weg naar digitale transitie zal dus breed gedragen dienen te worden. Iedereen in het bedrijf moet zich er volledig voor willen inzetten.

Bij change management gaat het er dus om de voordelen van dit proces te benoemen en inzichtelijk te maken en het continue optimaliseren onderdeel te maken van de nieuwe bedrijfscultuur.

Want nogmaals, het echt fundamenteel veranderen van bedrijfsstructuren, processen en gedragingen is alleen mogelijk dankzij digitalisering.

CULTUUROMSLAG

Succesvol verandermanagement begint dus bij de bedrijfscultuur.

Om het personeel van de veranderingen te overtuigen, is de steun van het topmanagement essentieel. Formuleer een future-proof mission statement.

Vervolgens is het van fundamenteel belang om medewerkers te betrekken bij de gewenste veranderingen en ook invloed te laten hebben op het proces.

Digitaliseringsprojecten dienen vervolgens nauwkeurig geïmplementeerd te worden, zowel theoretisch als praktisch.

PRAKTIJKVOORBEELD

De eenvoudigste manier om een en nader uit te leggen is aan de hand van een voorbeeld:

Een bedrijf besloot uit om datasilo’s (verschillende applicaties die onafhankelijk van elkaar werken of een kleine vorm van integratie hebben) te ontmantelen om over te schakelen naar just-in-time productie met verbeterde klantenservice en een holistische marketingbenadering door de holistische evaluatie van informatie.

De datasilo’s waren tot dan toe, gemaakt op basis van verschillende bedrijfssoftware-toepassingen zoals ERP, CRM, webshop en aparte online marketing.

Vervolgens werd een holistische ERP-oplossing met geïntegreerde functionaliteit gebruikt, die, via een API, met de applicaties in online marketing werden geïntegreerd.

Om dit project niet alleen technisch uit te voeren, maar ook om een ​​hoge acceptatiegraad bij de medewerkers te bereiken, moest verandermanagement vanaf het begin van het IT-project worden meegenomen.

PROJECTTEAM

Om vanaf het begin de goedkeuring van de individuele afdelingen te krijgen, moeten vertegenwoordigers van de businessunits worden benoemd in een deel van het projectteam. Door de deelname van belanghebbenden van de afzonderlijke afdelingen, creëert dit het vereiste verantwoordelijkheidsgevoel en medezeggenschap, wat zorgt voor de aanpassing en de vereiste acceptatie.

Softwarebedrijven zoals “Myfactory by Syscon” en stakeholders spelen hier een belangrijke rol in.  Om naast de implementatie van de oplossing ook ondersteunen te geven in de vorm van een ambassadeursprogramma waarbij met verschillende groepen bij andere bedrijven gekeken kan worden hoe deze bedrijven hun change management hebben doorgevoerd.  

WEET WAARAAN JE BEGINT

De Korn-Ferry-studie toont aan dat zelfs wanneer managers goede voorwaarden hebben geschapen voor een transitie verandermanagementprojecten kunnen mislukken.

Sterker nog, volgens de resultaten van de “Change Fitness Study 2018/2019” van Mutaree GmbH, die 368 mensen van het topmanagement over dit onderwerp ondervroeg, behaalde maar liefst 77% van de verandermanagementprojecten niet de beoogde doelen.

De mislukken kan worden toegeschreven aan verschillende oorzaken. Een reden kan bijvoorbeeld de onjuiste beoordeling zijn van de managers, die niet goed beschrijven welke wijzigingen moeten worden aangebracht. Hier kan een nauwkeurige analyse van de huidige situatie helpen om ideeën te ontwikkelen over wat er moet worden bereikt. Fundamenteel voor het succes van verandermanagement.

STEVIG FUNDAMENT VOOR FOUTLOZE VERANDERING

Maak kennis met onze succesvolle digitalisering en verandermanagement aanpak. Ook in de het kader van de economie na corona. Meld je aan voor ons Webinar “Change management & ERP” of neem direct contact met ons op Link